Birou de cadastru si topografie

Salvati Cateii

Salvati Cateii

BINE ATI VENIT PE PAGINA NOASTRA

Lista serviciilor de cadastru pe care le putem executa:

 • Cadastru si intabulare pentru garsoniere, apartamente, constructii, terenuri intravilane si extravilane;
 • Intabulare constructii noi;
 • Dezmembrari, parcelari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Dezmembrari constructii (blocuri) pe apartamente, boxe, garaje si parti comune;
 • Comasari si/sau alipiri de terenuri intravilane si extravilane;
 • Identificare si trasare (intarusare) teren;
 • Rectificari si actualizari documentatii cadastrale;
 • Relevee constructii;

Lista serviciilor de topografie pe care le putem executa:

 • Masuratori GPS
 • Indesirea retelei de sprijin si retele de microtriangulatie
 • Nivelment geometri de precizie
 • Planurilor de situatie la diferite scari;
 • Studii topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, drumuri si poduri, cai ferate, ibunatatiri funciare, etc.);
 • Masuratori topografice si avizarea documentatiilor la Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru:
 •       -Certificate de Urbanism,
 •       -Planuri de Urbanism Zonal (P.U.Z.),
 •       -Planuri de Urbanism de Detaliu (P.U.D.) si
 •       -Planurilor de situatie necesare proiectului pentru autorizarea executarii    lucrarilor de construire (P.A.C.).
 • Trasare teren conform documentatiei cadastrale si eliberarea Procesului Verbal de Trasare;
 • Trasari constructii civile si industriale, drumuri si poduri, cai ferate;
 • Masuratori pentru realizarea profilelor transversale si longitudinale;
 • Asistenta tehnica pe santiere;
 • Masuratori topografice pentru calculul volumelor.

 

ACTE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE
Acte necesare pentru cadastru si intabulare imobil nou:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare;
2. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate:
a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, etc): contract de vanzare cumparare, proces verbal predare - primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul);
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 - copie legalizata contract vanzare - cumparare, copie xerox schita anexa contract;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.

Acte necesare pentru intabulare constructie noua:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare cu valoarea de impozitare a constructiei- in original;
2. Extras de carte funciara pentru informare - in original;
3. Documentatia cadastrala existenta a terenului - copie xerox;
4. Autorizatia de construire si proces verbal de receptie - copii legalizate;
5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;
6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii xerox;
7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.

Acte necesare pentru dezmembrarea sau alipirea imobilelor:

1. Extras de carte funciara pentru informare - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta a terenului- copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actul de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 2 loturi.

Vă place această pagină web?

Da, îmi place (36 | 69%)
Nu, nu-mi place (9 | 17%)
TEST DE PAGINA
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one